Quatro - jednoduchý nákup na splátky

KONTAKT

ADACO s. r. o.
Vajnorská 108/B
831 04 Bratislava
tel: 02/444 61 888
adaco@adaco.sk

Pomocník
Pomocník pri výbereAký silný kotol potrebujem - aký výkon by mal mať?

Najjednoduchší spôsob výpočtu je nasledovný:
Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom, byt  (plocha v m2 x výška priestoru) a vynásobte ju 25 - pri zateplenom dome na juhu Slovenska, V severných častiach Slovenska x 27,  v nezateplených prípadoch maximálne  x 33 Výsledok delte 1000 a dostanete potrebný výkon v kW Tento spôsob výpočtu je orientačný. Ak ale chcete mať presný výpočet obrátte sa na projektanta kúrenia - zoznam odporúčaných

POZOR, ak máte dom, alebo byt v ktorom Vám stačí kotol s prietokovým ohrevom, kotol musí mať minimálny výkon 20 kW. Kotol s nižším výkonom nie je schopný pripraviť vodu prietokovo.

Kondenzačný alebo obyčajný kotol

Kondenzačný kotol* =  mierne vyššia nadobúdacia cena, nižšie prevádzkové náklady
Nízkoteplotný*  =   nižšia nadobúdacia cena,  vyššie prevádzkové náklady
nízkoteplotný kotol * sa  oplatí inštalovať do malého bytu, (cca do 40 m2), kde by sa Vám investičné náklady za kondenzačný kotol nemuseli vrátiť.

"keď nemám podlahové
vykurovanie, kondenzačný kotol sa mi neoplat, povedal náš plynár"
Obrovský omyl. Prevažná väčšina radiátorov v domoch  v minulosti aj teraz
je predimenzovaná - tzn. Sú nainštalované ďaleko väčšie  radiátory ako by postačovali. ( Inštalatéri - "pre istotu" dávali aj o vyše 50% väčšie radiátory ako by
pre daný objekt stačili) To znamená, že väčšinu roka stačí kúriť maximálne 40 - 50 oC vodou.  A to je ideálna teplota pre kondenzačný kotol.
V maximálnej miere využije tzv. zbytkovú teplotu odchádzajúcich spalín.  Samozrejme, počas tuhých mrazov - -10 - -20 oC kotol nepracuje v optimálnom režime.
Ale musíme si uvedomiť, že takého teploty sú napr.na juhu Slovenska v priebehu celej vykurovacej sezóny, čo je 214 dní,  maximálne 10 dní v roku.
V novostavbách musíme dbať na to, že ak nám inštaluje niekto kúrenie, nech dimenzuje radiátory na teplovný spád pre kondenzačné kotly.
Vo všetkých prospektoch  predajcov radiátorov  sú presne vypísané výkony kažného typu radiátora pre  2 teplovné spády (teplota vstupnej vody a teplota výstupnej vody) Jedna hodota je pre nízkoteplovné kotly a druhá  pre kondenzačné,

Na mieste kde je kotol nemám kam odviesť kondenzát z kotla
Producenti kondenzačných kotlov mysleli ja na takýto prípad. Dá sa dokúpiť malá nádoba - asi 2 litrová s čerpadlom a hadicou. Po naplnení nádoby sa spustí čerpadlo a vytlačí kondenzát až do výšky 4,5m. Cena zariadenia zn. Grundfos je 96 Eur.

Môže sa zaústiť kondenzát do čističky odpadových vôd.?
Áno môže, ale kondenzát musí prechádzať neutralizačnou jednotkou (cena už od 90 € v rôznych prevedeniach od viacerých výrobcov).

MjQxOD